การใช้และการขับขี่รถโฟล์คลิฟท์อย่างปลอดภัย

Cover_Topic

วันที่ 20 สิงหาคม 2560 J&J GROUP OF COMPANY ได้จัดโครงการอบรม ภายใต้หัวข้อ ” การใช้และการขับขี่รถโฟล์คลิฟท์อย่างปลอดภัย ” ที่อาคารฝึกอบรม J&J 3 โดยมีวิทยากรจากบริษัท สยาม อินดัสเทรียล คอร์ปอเรชั่น จำกัด มาบรรยายให้ความรู้ทั้งในภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ
การจัดอบรมในครั้งนี้ ทางพนักงานที่ได้เข้าร่วมอบรมทุกคนจะได้ทั้งความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้องในการขับขี่รถโฟล์คลิฟท์ พร้อมทั้งใบประกาศจากองค์กรที่มีความรู้