ทำบุญตอกเสาเข็ม เสาเอก เสาโท J&J WAREHOUSE 4 เฟส 2

Cover_topic

วันจันทร์ที่ 7 สิงหาคม 2560 ทาง J&J GROUP OF COMPANY ได้จัดพิธีทำบุญตอกเสาเข็ม เสาเอก เสาโท เพื่อเริ่มการก่อสร้าง J&J WAREHOUSE 4 เฟส 2 ในการนี้ได้นิมนต์ หลวงพ่อหวล ภูริภัทโท พระเกจิอาจารย์วัดพุทไธศวรรย์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา มาทำพิธีสวดมนต์ทำบุญตอกเสาเข็มในครั้งนี้ พร้อมกับให้พรแก่พนักงาน เจ แอนด์ เจ ทุกคน ซึ่งถือเป็นสิริมงคลให้แก่ทาง J&J GROUP OF COMPANY และพนักงานทุกคนอย่างยิ่ง

 

20170807_Boon

จันทร์ที่ 7 สิงหาคม 2560 ทาง J&J GROUP OF COMPANY ได้จัดพิธีทำบุญตอกเสาเข็ม เสาเอก เสาโท เพื่อเริ่มการก่อสร้าง J&J WAREHOUSE 4 เฟส 2 ในการนี้ได้นิมนต์ หลวงพ่อหวล ภูริภัทโท พระเกจิอาจารย์วัดพุทไธศวรรย์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา มาทำพิธีสวดมนต์ทำบุญตอกเสาเข็มในครั้งนี้ พร้อมกับให้พรแก่พนักงาน เจ แอนด์ เจ ทุกคน ซึ่งถือเป็นสิริมงคลให้แก่ทาง J&J GROUP OF COMPANY และพนักงานทุกคนอย่างยิ่ง

[img src=http://www.jandjwarehouse.com/wordpress/wp-content/flagallery/20170807_boon/thumbs/thumbs_20170807_01.jpg]
[img src=http://www.jandjwarehouse.com/wordpress/wp-content/flagallery/20170807_boon/thumbs/thumbs_20170807_02.jpg]
[img src=http://www.jandjwarehouse.com/wordpress/wp-content/flagallery/20170807_boon/thumbs/thumbs_20170807_03.jpg]
[img src=http://www.jandjwarehouse.com/wordpress/wp-content/flagallery/20170807_boon/thumbs/thumbs_20170807_04.jpg]
[img src=http://www.jandjwarehouse.com/wordpress/wp-content/flagallery/20170807_boon/thumbs/thumbs_20170807_05.jpg]
[img src=http://www.jandjwarehouse.com/wordpress/wp-content/flagallery/20170807_boon/thumbs/thumbs_20170807_06.jpg]
[img src=http://www.jandjwarehouse.com/wordpress/wp-content/flagallery/20170807_boon/thumbs/thumbs_20170807_07.jpg]
[img src=http://www.jandjwarehouse.com/wordpress/wp-content/flagallery/20170807_boon/thumbs/thumbs_20170807_08.jpg]
[img src=http://www.jandjwarehouse.com/wordpress/wp-content/flagallery/20170807_boon/thumbs/thumbs_20170807_09.jpg]
[img src=http://www.jandjwarehouse.com/wordpress/wp-content/flagallery/20170807_boon/thumbs/thumbs_20170807_10.jpg]
[img src=http://www.jandjwarehouse.com/wordpress/wp-content/flagallery/20170807_boon/thumbs/thumbs_20170807_11.jpg]
[img src=http://www.jandjwarehouse.com/wordpress/wp-content/flagallery/20170807_boon/thumbs/thumbs_20170807_12.jpg]
[img src=http://www.jandjwarehouse.com/wordpress/wp-content/flagallery/20170807_boon/thumbs/thumbs_20170807_13.jpg]
[img src=http://www.jandjwarehouse.com/wordpress/wp-content/flagallery/20170807_boon/thumbs/thumbs_20170807_14.jpg]
[img src=http://www.jandjwarehouse.com/wordpress/wp-content/flagallery/20170807_boon/thumbs/thumbs_20170807_15.jpg]
[img src=http://www.jandjwarehouse.com/wordpress/wp-content/flagallery/20170807_boon/thumbs/thumbs_20170807_16.jpg]
[img src=http://www.jandjwarehouse.com/wordpress/wp-content/flagallery/20170807_boon/thumbs/thumbs_20170807_17.jpg]
[img src=http://www.jandjwarehouse.com/wordpress/wp-content/flagallery/20170807_boon/thumbs/thumbs_20170807_18.jpg]
[img src=http://www.jandjwarehouse.com/wordpress/wp-content/flagallery/20170807_boon/thumbs/thumbs_20170807_19.jpg]
[img src=http://www.jandjwarehouse.com/wordpress/wp-content/flagallery/20170807_boon/thumbs/thumbs_20170807_20.jpg]
[img src=http://www.jandjwarehouse.com/wordpress/wp-content/flagallery/20170807_boon/thumbs/thumbs_20170807_21.jpg]
[img src=http://www.jandjwarehouse.com/wordpress/wp-content/flagallery/20170807_boon/thumbs/thumbs_20170807_22.jpg]
[img src=http://www.jandjwarehouse.com/wordpress/wp-content/flagallery/20170807_boon/thumbs/thumbs_20170807_23.jpg]
[img src=http://www.jandjwarehouse.com/wordpress/wp-content/flagallery/20170807_boon/thumbs/thumbs_20170807_24.jpg]
[img src=http://www.jandjwarehouse.com/wordpress/wp-content/flagallery/20170807_boon/thumbs/thumbs_20170807_25.jpg]
[img src=http://www.jandjwarehouse.com/wordpress/wp-content/flagallery/20170807_boon/thumbs/thumbs_20170807_26.jpg]
[img src=http://www.jandjwarehouse.com/wordpress/wp-content/flagallery/20170807_boon/thumbs/thumbs_20170807_27.jpg]
[img src=http://www.jandjwarehouse.com/wordpress/wp-content/flagallery/20170807_boon/thumbs/thumbs_20170807_28.jpg]
[img src=http://www.jandjwarehouse.com/wordpress/wp-content/flagallery/20170807_boon/thumbs/thumbs_20170807_29.jpg]
[img src=http://www.jandjwarehouse.com/wordpress/wp-content/flagallery/20170807_boon/thumbs/thumbs_20170807_30.jpg]
[img src=http://www.jandjwarehouse.com/wordpress/wp-content/flagallery/20170807_boon/thumbs/thumbs_20170807_31.jpg]
[img src=http://www.jandjwarehouse.com/wordpress/wp-content/flagallery/20170807_boon/thumbs/thumbs_20170807_32.jpg]
[img src=http://www.jandjwarehouse.com/wordpress/wp-content/flagallery/20170807_boon/thumbs/thumbs_20170807_33.jpg]
[img src=http://www.jandjwarehouse.com/wordpress/wp-content/flagallery/20170807_boon/thumbs/thumbs_20170807_34.jpg]
[img src=http://www.jandjwarehouse.com/wordpress/wp-content/flagallery/20170807_boon/thumbs/thumbs_20170807_35.jpg]
[img src=http://www.jandjwarehouse.com/wordpress/wp-content/flagallery/20170807_boon/thumbs/thumbs_20170807_36.jpg]
[img src=http://www.jandjwarehouse.com/wordpress/wp-content/flagallery/20170807_boon/thumbs/thumbs_20170807_37.jpg]
[img src=http://www.jandjwarehouse.com/wordpress/wp-content/flagallery/20170807_boon/thumbs/thumbs_20170807_38.jpg]
[img src=http://www.jandjwarehouse.com/wordpress/wp-content/flagallery/20170807_boon/thumbs/thumbs_20170807_39.jpg]
[img src=http://www.jandjwarehouse.com/wordpress/wp-content/flagallery/20170807_boon/thumbs/thumbs_20170807_40.jpg]
[img src=http://www.jandjwarehouse.com/wordpress/wp-content/flagallery/20170807_boon/thumbs/thumbs_20170807_41.jpg]
[img src=http://www.jandjwarehouse.com/wordpress/wp-content/flagallery/20170807_boon/thumbs/thumbs_20170807_42.jpg]
[img src=http://www.jandjwarehouse.com/wordpress/wp-content/flagallery/20170807_boon/thumbs/thumbs_20170807_43.jpg]
[img src=http://www.jandjwarehouse.com/wordpress/wp-content/flagallery/20170807_boon/thumbs/thumbs_20170807_44.jpg]
[img src=http://www.jandjwarehouse.com/wordpress/wp-content/flagallery/20170807_boon/thumbs/thumbs_20170807_45.jpg]