การขับขี่รถอีซูซุอย่างมืออาชีพและการขับขี่รถบรรทุกอย่างปลอดภัย

Cover_Topic

วันอาทิตย์ ที่ 6 สิงหาคม 2560 ที่ผ่านมา ทาง J&J GROUP OF COMPANY ร่วมมือกับ บริษัท ตรีเพชรอีซูซุเซลส์ จำกัด และ บริษัท อยุธยาอีซูซุเซลส์ จำกัด ได้จัดอบรมให้แก่พนักงานขับรถ

ในหัวข้อ ” การขับขี่รถอีซูซุอย่างมืออาชีพ และ การขับขี่รถบรรทุกอย่างปลอดภัย ”

โดยได้รับเกียรติจาก คุณสุจินต์ ทรัพย์ล้อม ประธานกรรมการ J&J GROUP OF COMPANY มาเป็นประธานในพิธีเปิด

และ อาจารย์ ภาณุพงศ์ คุ้มรักษา มาเป็นวิทยากรดำเนินการจัดอบรม

โดยมีวัตถุประสงค์คือ เพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรมทุกคนได้เพิ่มทักษะในการขับขี่อย่างถูกต้อง และนำความรู้ความเข้าใจ ที่ได้จากกการอบรมไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในชีวิตประจำวันได้อย่างดี

 

201708_Driver

[img src=http://www.jandjwarehouse.com/wordpress/wp-content/flagallery/201708_driver/thumbs/thumbs_jj_20170806_driver_01.jpg]
[img src=http://www.jandjwarehouse.com/wordpress/wp-content/flagallery/201708_driver/thumbs/thumbs_jj_20170806_driver_02.jpg]
[img src=http://www.jandjwarehouse.com/wordpress/wp-content/flagallery/201708_driver/thumbs/thumbs_jj_20170806_driver_03.jpg]
[img src=http://www.jandjwarehouse.com/wordpress/wp-content/flagallery/201708_driver/thumbs/thumbs_jj_20170806_driver_04.jpg]
[img src=http://www.jandjwarehouse.com/wordpress/wp-content/flagallery/201708_driver/thumbs/thumbs_jj_20170806_driver_05.jpg]
[img src=http://www.jandjwarehouse.com/wordpress/wp-content/flagallery/201708_driver/thumbs/thumbs_jj_20170806_driver_06.jpg]
[img src=http://www.jandjwarehouse.com/wordpress/wp-content/flagallery/201708_driver/thumbs/thumbs_jj_20170806_driver_07.jpg]
[img src=http://www.jandjwarehouse.com/wordpress/wp-content/flagallery/201708_driver/thumbs/thumbs_jj_20170806_driver_08.jpg]
[img src=http://www.jandjwarehouse.com/wordpress/wp-content/flagallery/201708_driver/thumbs/thumbs_jj_20170806_driver_09.jpg]
[img src=http://www.jandjwarehouse.com/wordpress/wp-content/flagallery/201708_driver/thumbs/thumbs_jj_20170806_driver_10.jpg]
[img src=http://www.jandjwarehouse.com/wordpress/wp-content/flagallery/201708_driver/thumbs/thumbs_jj_20170806_driver_11.jpg]
[img src=http://www.jandjwarehouse.com/wordpress/wp-content/flagallery/201708_driver/thumbs/thumbs_jj_20170806_driver_12.jpg]
[img src=http://www.jandjwarehouse.com/wordpress/wp-content/flagallery/201708_driver/thumbs/thumbs_jj_20170806_driver_13.jpg]
[img src=http://www.jandjwarehouse.com/wordpress/wp-content/flagallery/201708_driver/thumbs/thumbs_jj_20170806_driver_14.jpg]
[img src=http://www.jandjwarehouse.com/wordpress/wp-content/flagallery/201708_driver/thumbs/thumbs_jj_20170806_driver_15.jpg]
[img src=http://www.jandjwarehouse.com/wordpress/wp-content/flagallery/201708_driver/thumbs/thumbs_jj_20170806_driver_16.jpg]
[img src=http://www.jandjwarehouse.com/wordpress/wp-content/flagallery/201708_driver/thumbs/thumbs_jj_20170806_driver_17.jpg]
[img src=http://www.jandjwarehouse.com/wordpress/wp-content/flagallery/201708_driver/thumbs/thumbs_jj_20170806_driver_18.jpg]
[img src=http://www.jandjwarehouse.com/wordpress/wp-content/flagallery/201708_driver/thumbs/thumbs_jj_20170806_driver_19.jpg]
[img src=http://www.jandjwarehouse.com/wordpress/wp-content/flagallery/201708_driver/thumbs/thumbs_jj_20170806_driver_20.jpg]
[img src=http://www.jandjwarehouse.com/wordpress/wp-content/flagallery/201708_driver/thumbs/thumbs_jj_20170806_driver_21.jpg]
[img src=http://www.jandjwarehouse.com/wordpress/wp-content/flagallery/201708_driver/thumbs/thumbs_jj_20170806_driver_22.jpg]
[img src=http://www.jandjwarehouse.com/wordpress/wp-content/flagallery/201708_driver/thumbs/thumbs_jj_20170806_driver_23.jpg]
[img src=http://www.jandjwarehouse.com/wordpress/wp-content/flagallery/201708_driver/thumbs/thumbs_jj_20170806_driver_24.jpg]