รับโล่เกียรติคุณมาตรฐานคุณภาพบริการขนส่งด้วยรถบรรทุก

Cover_Topic

วันที่ 13 กรกฎาคม 2560 เวลา 09.00 น. – 15.00 น. บริษัท เจ แอนด์ เจ โลจิสติกส์ ซิสเต็มส์ จำกัด และ บริษัท เจ แอนด์ เจ ดิสทริบิวชั่น เซ็นเตอร์ จำกัด ได้รับเกียรติเข้าร่วมรับโล่เกียรติคุณมาตรฐานคุณภาพบริการขนส่งด้วยรถบรรทุก (Q Mark)

โดยมี นายพิชิต อัคราทิตย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม เป็นประธานพิธีเปิดงานสัมมนา มาตรฐานคุณภาพการขนส่งในยุคการค้าดิจิตอล และ มอบโล่เกียรติคุณให้แก่ผู้ประกอบการที่มีความพร้อมและศักยภาพในการประกอบการขนส่งสินค้าตามมาตรฐานคุณภาพบริการขนส่งด้วยรถบรรทุก ของกรมการขนส่งทางบก ณ ห้องคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ โรงแรมรามาการ์เด้นส์ กรุงเทพฯ