ทำบุญอาคารสำนักงานใหม่ J&J Warehouse 4

Cover_Topic

วันศุกร์ที่ 17 มีนาคม พ.ศ.2560 J&J Group of Company
ได้จัดพิธีทำบุญขึ้นที่ อาคารสำนักงานใหม่ J&J Warehouse 4
เพื่อความเป็นสิริมงคลในการทำงาน และตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าได้มากขึ้น.

JJ_20170317

[img src=http://www.jandjwarehouse.com/wordpress/wp-content/flagallery/jj_20170317/thumbs/thumbs_20170317_01.jpg]
[img src=http://www.jandjwarehouse.com/wordpress/wp-content/flagallery/jj_20170317/thumbs/thumbs_20170317_02.jpg]
[img src=http://www.jandjwarehouse.com/wordpress/wp-content/flagallery/jj_20170317/thumbs/thumbs_20170317_03.jpg]
[img src=http://www.jandjwarehouse.com/wordpress/wp-content/flagallery/jj_20170317/thumbs/thumbs_20170317_04.jpg]
[img src=http://www.jandjwarehouse.com/wordpress/wp-content/flagallery/jj_20170317/thumbs/thumbs_20170317_05.jpg]
[img src=http://www.jandjwarehouse.com/wordpress/wp-content/flagallery/jj_20170317/thumbs/thumbs_20170317_06.jpg]
[img src=http://www.jandjwarehouse.com/wordpress/wp-content/flagallery/jj_20170317/thumbs/thumbs_20170317_07.jpg]
[img src=http://www.jandjwarehouse.com/wordpress/wp-content/flagallery/jj_20170317/thumbs/thumbs_20170317_08.jpg]
[img src=http://www.jandjwarehouse.com/wordpress/wp-content/flagallery/jj_20170317/thumbs/thumbs_20170317_09.jpg]
[img src=http://www.jandjwarehouse.com/wordpress/wp-content/flagallery/jj_20170317/thumbs/thumbs_20170317_10.jpg]
[img src=http://www.jandjwarehouse.com/wordpress/wp-content/flagallery/jj_20170317/thumbs/thumbs_20170317_11.jpg]
[img src=http://www.jandjwarehouse.com/wordpress/wp-content/flagallery/jj_20170317/thumbs/thumbs_20170317_12.jpg]
[img src=http://www.jandjwarehouse.com/wordpress/wp-content/flagallery/jj_20170317/thumbs/thumbs_20170317_13.jpg]
[img src=http://www.jandjwarehouse.com/wordpress/wp-content/flagallery/jj_20170317/thumbs/thumbs_20170317_14.jpg]
[img src=http://www.jandjwarehouse.com/wordpress/wp-content/flagallery/jj_20170317/thumbs/thumbs_20170317_15.jpg]
[img src=http://www.jandjwarehouse.com/wordpress/wp-content/flagallery/jj_20170317/thumbs/thumbs_20170317_16.jpg]
[img src=http://www.jandjwarehouse.com/wordpress/wp-content/flagallery/jj_20170317/thumbs/thumbs_20170317_17.jpg]
[img src=http://www.jandjwarehouse.com/wordpress/wp-content/flagallery/jj_20170317/thumbs/thumbs_20170317_18.jpg]
[img src=http://www.jandjwarehouse.com/wordpress/wp-content/flagallery/jj_20170317/thumbs/thumbs_20170317_19.jpg]
[img src=http://www.jandjwarehouse.com/wordpress/wp-content/flagallery/jj_20170317/thumbs/thumbs_20170317_20.jpg]
[img src=http://www.jandjwarehouse.com/wordpress/wp-content/flagallery/jj_20170317/thumbs/thumbs_cover_topic.png]