เซียนธุรกิจ “คุยกับเซียน”

Business Talk

ช่วง “คุยกับเซียน” วันจันทร์ที่ 20 กุมภาพันธ์ 2560 – ฟิล ปรัชญา พาไปจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

เยี่ยมชมกิจการธุรกิจให้บริการเช่าคลังสินค้าแบบครบวงจร

พร้อมร่วม พูดคุยกับคุณสุจินต์ ทรัพย์ล้อม ผู้ก่อตั้งและประธานกรรมการ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เจแอนด์เจ แวร์เฮ้าส์ แอนด์ เซอร์วิส

หนึ่งในผู้ประกอบการเอสเอ็มอีที่ได้รับรางวัล Bai Po Business Awards by Sasin ครั้งที่ 12

ไปติดตามดูกันว่าเส้นทางธุรกิจของคุณสุจินต์ก่อนที่จะประสบความสำเร็จเช่น ทุกวันนี้ ได้ฝ่าฟันอุปสรรคอะไรมาบ้าง

https://youtu.be/8lsSXT7ZsaM

 

JJ_20170220

เทปย้อนหลังช่วง คุยกับเซียน วันจันทร์ที่ 20 กุมภาพันธ์ 2560 - ฟิล ปรัชญา พาไปจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เยี่ยมชมกิจการธุรกิจให้บริการเช่าคลังสินค้าแบบครบวงจร พร้อมร่วมพูดคุยกับคุณสุจินต์ ทรัพย์ล้อม ผู้ก่อตั้งและประธานกรรมการ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เจแอนด์เจ แวร์เฮ้าส์ แอนด์ เซอร์วิส หนึ่งในผู้ประกอบการเอสเอ็มอีที่ได้รับรางวัล Bai Po Business Awards by Sasin ครั้งที่ 12 ไปติดตามดูกันว่าเส้นทางธุรกิจของคุณสุจินต์ก่อนที่จะประสบความสำเร็จเช่นทุกวันนี้ ได้ฝ่าฟันอุปสรรคอะไรมาบ้าง

[img src=http://www.jandjwarehouse.com/wordpress/wp-content/flagallery/jj_20170220/thumbs/thumbs_1.jpg]
[img src=http://www.jandjwarehouse.com/wordpress/wp-content/flagallery/jj_20170220/thumbs/thumbs_3.jpg]
[img src=http://www.jandjwarehouse.com/wordpress/wp-content/flagallery/jj_20170220/thumbs/thumbs_4.jpg]
[img src=http://www.jandjwarehouse.com/wordpress/wp-content/flagallery/jj_20170220/thumbs/thumbs_5.jpg]
[img src=http://www.jandjwarehouse.com/wordpress/wp-content/flagallery/jj_20170220/thumbs/thumbs_6.jpg]
[img src=http://www.jandjwarehouse.com/wordpress/wp-content/flagallery/jj_20170220/thumbs/thumbs_7.jpg]
[img src=http://www.jandjwarehouse.com/wordpress/wp-content/flagallery/jj_20170220/thumbs/thumbs_9.jpg]
[img src=http://www.jandjwarehouse.com/wordpress/wp-content/flagallery/jj_20170220/thumbs/thumbs_10.jpg]
[img src=http://www.jandjwarehouse.com/wordpress/wp-content/flagallery/jj_20170220/thumbs/thumbs_11.jpg]
[img src=http://www.jandjwarehouse.com/wordpress/wp-content/flagallery/jj_20170220/thumbs/thumbs_12.jpg]
[img src=http://www.jandjwarehouse.com/wordpress/wp-content/flagallery/jj_20170220/thumbs/thumbs_13.jpg]
[img src=http://www.jandjwarehouse.com/wordpress/wp-content/flagallery/jj_20170220/thumbs/thumbs_14.jpg]
[img src=http://www.jandjwarehouse.com/wordpress/wp-content/flagallery/jj_20170220/thumbs/thumbs_15.jpg]
[img src=http://www.jandjwarehouse.com/wordpress/wp-content/flagallery/jj_20170220/thumbs/thumbs_16.jpg]
[img src=http://www.jandjwarehouse.com/wordpress/wp-content/flagallery/jj_20170220/thumbs/thumbs_17.jpg]
[img src=http://www.jandjwarehouse.com/wordpress/wp-content/flagallery/jj_20170220/thumbs/thumbs_20.jpg]
[img src=http://www.jandjwarehouse.com/wordpress/wp-content/flagallery/jj_20170220/thumbs/thumbs_21.jpg]
[img src=http://www.jandjwarehouse.com/wordpress/wp-content/flagallery/jj_20170220/thumbs/thumbs_22.jpg]
[img src=http://www.jandjwarehouse.com/wordpress/wp-content/flagallery/jj_20170220/thumbs/thumbs_23.jpg]
[img src=http://www.jandjwarehouse.com/wordpress/wp-content/flagallery/jj_20170220/thumbs/thumbs_24.jpg]
[img src=http://www.jandjwarehouse.com/wordpress/wp-content/flagallery/jj_20170220/thumbs/thumbs_25.jpg]
[img src=http://www.jandjwarehouse.com/wordpress/wp-content/flagallery/jj_20170220/thumbs/thumbs_26.jpg]
[img src=http://www.jandjwarehouse.com/wordpress/wp-content/flagallery/jj_20170220/thumbs/thumbs_27.jpg]
[img src=http://www.jandjwarehouse.com/wordpress/wp-content/flagallery/jj_20170220/thumbs/thumbs_28.jpg]
[img src=http://www.jandjwarehouse.com/wordpress/wp-content/flagallery/jj_20170220/thumbs/thumbs_29.jpg]
[img src=http://www.jandjwarehouse.com/wordpress/wp-content/flagallery/jj_20170220/thumbs/thumbs_30.jpg]
[img src=http://www.jandjwarehouse.com/wordpress/wp-content/flagallery/jj_20170220/thumbs/thumbs_31.jpg]
[img src=http://www.jandjwarehouse.com/wordpress/wp-content/flagallery/jj_20170220/thumbs/thumbs_32.jpg]
[img src=http://www.jandjwarehouse.com/wordpress/wp-content/flagallery/jj_20170220/thumbs/thumbs_33.jpg]
[img src=http://www.jandjwarehouse.com/wordpress/wp-content/flagallery/jj_20170220/thumbs/thumbs_34.jpg]
[img src=http://www.jandjwarehouse.com/wordpress/wp-content/flagallery/jj_20170220/thumbs/thumbs_35.jpg]
[img src=http://www.jandjwarehouse.com/wordpress/wp-content/flagallery/jj_20170220/thumbs/thumbs_36.jpg]
[img src=http://www.jandjwarehouse.com/wordpress/wp-content/flagallery/jj_20170220/thumbs/thumbs_37.jpg]
[img src=http://www.jandjwarehouse.com/wordpress/wp-content/flagallery/jj_20170220/thumbs/thumbs_38.jpg]
[img src=http://www.jandjwarehouse.com/wordpress/wp-content/flagallery/jj_20170220/thumbs/thumbs_39.jpg]
[img src=http://www.jandjwarehouse.com/wordpress/wp-content/flagallery/jj_20170220/thumbs/thumbs_40.jpg]
[img src=http://www.jandjwarehouse.com/wordpress/wp-content/flagallery/jj_20170220/thumbs/thumbs_41.jpg]
[img src=http://www.jandjwarehouse.com/wordpress/wp-content/flagallery/jj_20170220/thumbs/thumbs_42.jpg]
[img src=http://www.jandjwarehouse.com/wordpress/wp-content/flagallery/jj_20170220/thumbs/thumbs_43.jpg]
[img src=http://www.jandjwarehouse.com/wordpress/wp-content/flagallery/jj_20170220/thumbs/thumbs_44.jpg]
[img src=http://www.jandjwarehouse.com/wordpress/wp-content/flagallery/jj_20170220/thumbs/thumbs_45.jpg]
[img src=http://www.jandjwarehouse.com/wordpress/wp-content/flagallery/jj_20170220/thumbs/thumbs_46.jpg]
[img src=http://www.jandjwarehouse.com/wordpress/wp-content/flagallery/jj_20170220/thumbs/thumbs_47.jpg]
[img src=http://www.jandjwarehouse.com/wordpress/wp-content/flagallery/jj_20170220/thumbs/thumbs_48.jpg]
[img src=http://www.jandjwarehouse.com/wordpress/wp-content/flagallery/jj_20170220/thumbs/thumbs_50.jpg]