รับรางวัล Bai Po Business Award by Sasin ครั้งที่ 12

Cover_Topic

วันที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2560

ท่านประธานกรรมการบริหารกลุ่มบริษัท เจ แอนด์ เจ ในนาม หจก. เจ แอนด์ เจ แวร์เฮ้าส์ แอนด์ เซอร์วิส

คุณ สุจินต์ ทรัพย์ล้อม?

ได้รับเชิญเข้าร่วมเสวนาและรับรางวัล Bai Po Business Award by Sasin ครั้งที่ 12

เพื่อยกย่องผู้ประกอบการธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ที่มีความโดดเด่นในมิติต่างๆ

อันเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างธุรกิจให้ประสบความสำเร็จ และเพื่อสร้างมาตรฐานที่ดีให้แก่วงการธุรกิจขนาดกลางของไทยนั้น

ทั้งนี้ทาง ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ร่วมกับสถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยได้รับเกียรติจากท่าน อานันท์ ปันยารชุน นายกกรรมการ ธนาคารไทยพาณิชย์ เป็นประทานพิธีมอบรางวัลในครั้งนี้

กลุ่มบริษัท เจแอนด์เจ ได้รับเกียรติรับรางวัล Bai Po Business Award by Sasin ครั้งที่ 12

ประเภทธุรกิจ คลังสินค้าให้เช่าครบวงจร

มิติที่ได้รับรางวัลได้แก่

? Customer-Focused Product and Service

? Operational Best Practice

 

การที่ทาง J&J GROUP OF COMPANY รางวัลที่ได้รับในครั้งนี้ถือว่าเป็นรางวัลอันทรงเกียรติและเป็นพลังที่จะผลักดันให้ทุกคนในองค์กรมีกำลังใจและพร้อมที่จะพัฒนาการทำงานให้มีคุณภาพยิ่งๆขึ้นไป

 

JJ_20170215

รับรางวัล Bai Po Business Award by Sasin ครั้งที่ 12ประเภทธุรกิจ คลังสินค้าให้เช่าครบวงจรมิติที่ได้รับรางวัลได้แก่ ? Customer-Focused Product and Service ? Operational Best Practice

[img src=http://www.jandjwarehouse.com/wordpress/wp-content/flagallery/jj_20170215/thumbs/thumbs_jj_20170215_01.jpg]
[img src=http://www.jandjwarehouse.com/wordpress/wp-content/flagallery/jj_20170215/thumbs/thumbs_jj_20170215_02.jpg]
[img src=http://www.jandjwarehouse.com/wordpress/wp-content/flagallery/jj_20170215/thumbs/thumbs_jj_20170215_03.jpg]
[img src=http://www.jandjwarehouse.com/wordpress/wp-content/flagallery/jj_20170215/thumbs/thumbs_jj_20170215_04.jpg]
[img src=http://www.jandjwarehouse.com/wordpress/wp-content/flagallery/jj_20170215/thumbs/thumbs_jj_20170215_05.jpg]
[img src=http://www.jandjwarehouse.com/wordpress/wp-content/flagallery/jj_20170215/thumbs/thumbs_jj_20170215_06.jpg]
[img src=http://www.jandjwarehouse.com/wordpress/wp-content/flagallery/jj_20170215/thumbs/thumbs_jj_20170215_07.jpg]
[img src=http://www.jandjwarehouse.com/wordpress/wp-content/flagallery/jj_20170215/thumbs/thumbs_jj_20170215_08.jpg]
[img src=http://www.jandjwarehouse.com/wordpress/wp-content/flagallery/jj_20170215/thumbs/thumbs_jj_20170215_09.jpg]
[img src=http://www.jandjwarehouse.com/wordpress/wp-content/flagallery/jj_20170215/thumbs/thumbs_jj_20170215_10.jpg]
[img src=http://www.jandjwarehouse.com/wordpress/wp-content/flagallery/jj_20170215/thumbs/thumbs_jj_20170215_11.jpg]
[img src=http://www.jandjwarehouse.com/wordpress/wp-content/flagallery/jj_20170215/thumbs/thumbs_jj_20170215_12.jpg]
[img src=http://www.jandjwarehouse.com/wordpress/wp-content/flagallery/jj_20170215/thumbs/thumbs_jj_20170215_13.jpg]
[img src=http://www.jandjwarehouse.com/wordpress/wp-content/flagallery/jj_20170215/thumbs/thumbs_jj_20170215_14.jpg]
[img src=http://www.jandjwarehouse.com/wordpress/wp-content/flagallery/jj_20170215/thumbs/thumbs_jj_20170215_15.jpg]
[img src=http://www.jandjwarehouse.com/wordpress/wp-content/flagallery/jj_20170215/thumbs/thumbs_jj_20170215_16.jpg]
[img src=http://www.jandjwarehouse.com/wordpress/wp-content/flagallery/jj_20170215/thumbs/thumbs_jj_20170215_17.jpg]
[img src=http://www.jandjwarehouse.com/wordpress/wp-content/flagallery/jj_20170215/thumbs/thumbs_jj_20170215_18.jpg]
[img src=http://www.jandjwarehouse.com/wordpress/wp-content/flagallery/jj_20170215/thumbs/thumbs_jj_20170215_19.jpg]
[img src=http://www.jandjwarehouse.com/wordpress/wp-content/flagallery/jj_20170215/thumbs/thumbs_jj_20170215_20.jpg]
[img src=http://www.jandjwarehouse.com/wordpress/wp-content/flagallery/jj_20170215/thumbs/thumbs_jj_20170215_21.jpg]
[img src=http://www.jandjwarehouse.com/wordpress/wp-content/flagallery/jj_20170215/thumbs/thumbs_jj_20170215_22.jpg]
[img src=http://www.jandjwarehouse.com/wordpress/wp-content/flagallery/jj_20170215/thumbs/thumbs_jj_20170215_23.jpg]
[img src=http://www.jandjwarehouse.com/wordpress/wp-content/flagallery/jj_20170215/thumbs/thumbs_jj_20170215_24.jpg]
[img src=http://www.jandjwarehouse.com/wordpress/wp-content/flagallery/jj_20170215/thumbs/thumbs_jj_20170215_25.jpg]
[img src=http://www.jandjwarehouse.com/wordpress/wp-content/flagallery/jj_20170215/thumbs/thumbs_jj_20170215_26.jpg]
[img src=http://www.jandjwarehouse.com/wordpress/wp-content/flagallery/jj_20170215/thumbs/thumbs_jj_20170215_27.jpg]